Szkoła św. Maksymiliana
w Laskach
05-080 Izabelin
ul. Brzozowa 75
tel. +48 (22) 75 23 178


Nasza Szkoła

Historia

Nasz Patron

Tradycje

Nauczyciele

Samorząd

Aktualności

Absolwenci

Kontakt

 Matka Elżbieta Róża Czacka i ksiądz Władysław Korniłowicz - współzałożyciel Dzieła Lasek - stworzyli w Kościele nowe, oryginalne dzieło o nazwie Triuno, w którym niewidomi, siostry i świeccy współpracowali w szczególnej służbie "niewidomym na duszy i na ciele".

Osoby niewidome stają się pełnoprawnymi uczestnikami życia społecznego, a jednocześnie, przyjmując krzyż, jakim jest kalectwo, współuczestniczą w odkupieńczej ofierze Chrystusa.

Założyciele dali Dziełu mocne fundamenty, jakimi są: nauka Kościoła, liturgia, tomizm, a także umiłowanie krzyża codziennego życia jako zadośćuczynienia za duchową ślepotę świata.

Przed Soborem Watykańskim II było to myślenie wybiegające daleko w przyszłość. Róża Czacka pisze o swoim Dziele: "W obecnych czasach spodobało się Panu Jezusowi spojrzeć na niewidomych i przez szczególną łaskę powołać ich do wzięcia udziału w wielkim Dziele Odkupienia. Niedołęstwo, kalectwo powołane jest do pełni życia Bożego. Potęga duchowa przeciwstawiona sile materialnej i brutalnej obecnego świata pogańskiego".

W Dyrektorium pisze: "Zgromadzenie musi się dostosować do obecnych czasów i odpowiedzieć ich potrzebom, a jeśli chodzi o niewidomych, musi być uchwycona linia świętości, która odpowie wszystkim czasom. Jeśli się szuka świętości w źródłach Kościoła i idzie za głosem Bożym, pełniąc wolę Bożą przez doskonałe posłuszeństwo - cel na pewno będzie osiągnięty".

Patronem Zgromadzenia jest św. Franciszek z Asyżu. Miłował on całe stworzenie, żył Ewangelią w pokorze i ubóstwie.

Siostry pracują wśród niewidomych jako wychowawczynie, nauczycielki i pielęgniarki. Wykonują niezbędne prace administracyjne i gospodarcze. Biorą czynny udział w duszpasterstwie niewidomych i widzących, prowadzą biblioteki i domy rekolekcyjne. Uczestniczą w pracy katechetycznej i parafialnej.


Dzieło Matki Elżbiety Róży Czackiej otworzyło drogę do inicjatyw apostolskich i wytyczyło nową drogę uprzywilejowanego cierpienia włączonego w Odkupieńczą Ofiarę Jezusa Chrystusa ... więcej               powrót do strony głównej


©Laski 2008