Szkoła św. Maksymiliana
w Laskach
05-080 Izabelin
ul. Brzozowa 75
tel. +48 (22) 75 23 178


Nasza Szkoła

Historia

Nasz Patron

Tradycje

Nauczyciele

Samorząd

Aktualności

Absolwenci

Gazetka szkolna

Kontakt

 
HISTORIA SZKOŁY
ŚWIĘTEGO MAKSYMILIANA W LASKACH


KALENDARIUM NAJWAŻNIEJSZYCH WYDARZEŃ ŚWIĘTEGO MAKSYMILIANA W LASKACH

O konieczności powołania specjalnej placówki dla uczniów niewidomych ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Matka Elżbieta Róża Czacka - Założycielka Dzieła Lasek pisała: "I teraz jeszcze widzimy różne luki i palące potrzeby w opiece nad niewidomymi ...], którzy poza ślepotą (mają inne niepełnosprawności *)[..], a jako bardziej nieszczęśliwi wymagają tym bardziej pomocy.

W roku 1931 przy Szkole Powszechnej w Laskach powstał tzw. komplet dla uczniów niewidomych z dodatkową niepełnosprawnością. Pierwszym uczniem był Henio Głuchowski, którego losem zainteresował się Antoni Marylski, bliski współpracownik i duchowy syn Matki Czackiej.

W latach 1932-1934 naukę rozpoczynają dwie dziewczynki wymagające specjalnego programu edukacyjnego. W kolejnych latach uczniowie niepełnosprawni intelektualnie przyjeżdżają do Lasek na dwa lub trzy lata, lecz ich nauka nie jest prowadzona w odrębnej placówce.

W 1937 roku, a więc dokładnie 70 lat temu, w pojedynczych klasach odbywa się nauka uczniów niewidomych z niepełnosprawnością intelektualną. Nauka ma charakter eksperymentalny i jest pierwszą tego typu próbą w Polsce.

Po wojnie w roku szkolnym 1945/46 powstaje klasa Szkoły Podstawowej Specjalnej.

W roku 1950 powrócono do przerwanego z powodu wojny eksperymentu nauczania uczniów niewidomych z niepełnosprawnością sprzężoną, tworząc dla tych dzieci specjalny dział.
Nauczanie odbywało się w jednym zespole klasowym i było bardzo indywidualnie dostosowywane do poziomu reszty uczniów. Projektem kierował p.Zygmunt Serafinowicz przy współpracy z prof.Marią Grzegorzewską.

W roku 1951 utworzono 3 osobne klasy przy Szkole Podstawowej. Po roku zostaje utworzona klasa dla dziewcząt. W następnych latach powstają kolejne zespoły klasowe, a ilość uczniów znaczą co się zwiększa.

W roku 1964 dział ten liczy 65 uczniów, którzy od roku szkolnego 1965/66 uczą się w klasie wstępnej i w siedmiu zespołach klasowych.

W roku 1966 w związku z reformą organizacji szkolnictwa specjalnego oraz nadaniem Laskom nazwy Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, z klas o obniżonym poziomie nauczania utworzono odrębną 8-klasową Szkołę Podstawową Specjalną. Kierownikiem, a później dyrektorem placówki zostaje Irena Grodzicka, która kieruje szkołą 7 lat.

W roku 1968, dzięki funduszom zgromadzonym przez Polonię Amerykańską oraz Komitet Pomocy Niewidomym w Polsce z siedzibą w Nowym Jorku, oddano do użytku nowy budynek przeznaczony na szkołę i internat chłopców.

W roku 1971 patronem budynku (Internatu) zostaje Błogosławiony Maksymilian Maria Kolbe.

W roku 1973 funkcję dyrektora szkoły obejmuje p.Stefania Czyżycka.

Od roku 1981 dyrektorem Szkoły Podstawowej Specjalnej jest p.Bolesław Jońca.

W roku 1995 klasy 1-6 zostają przeniesione do filii Ośrodka w Rabce, natomiast w Laskach pozostaje Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna.

Od drugiego semestru roku szkolnego 1996/1997 szkołą kieruje Wojciech Święcicki.

W roku 1999 zgodnie z wprowadzoną w Polsce reformą edukacji utworzono Gimnazjum Specjalne. Od tego roku w Laskach młodzież uczy się w Gimnazjum i w Szkole Zawodowej, natomiast Szkoła Podstawowa ma swoją siedzibę w Rabce.


Dnia 18 października 2007 r. odbyła się oficjalna uroczystość
nadania Szkole imienia Świętego Maksymiliana Marii Kolbego.

Tego dnia wręczono medale "PRZYJACIEL SZKOŁY" osobom związanym z placówką. Otrzymali je: Pani Zofia Morawska, s. Klara Jaroszyńska, ks.Kazimierz Olszewski, dyr Bolesław Jońca, s. Faustyna Szulc, dyr Stefania Czyżycka, pani Katarzyna Żyznowska, pani Helena Moskal - Sibińska, pani Danuta Kłodnicka, pani Gertruda Sepioła, pani Maria Daszyńska i pan Wacław Czyżycki.


               powrót do strony głównej


©Laski 2008