Szkoła św. Maksymiliana
w Laskach
05-080 Izabelin
ul. Brzozowa 75
tel. +48 (22) 75 23 178


Nasza Szkoła

Historia

Nasz Patron

Tradycje

Nauczyciele

Samorząd

Aktualności

Absolwenci

Gazetka szkolna

Podpałka ekologiczna

Kontakt

 
Samorząd Szkoły św. Maksymiliana w Laskach

"Samorząd jest to właściwie praca organizowana po to, aby jednakowo dobrze działo się wszystkim, którzy razem uczą się, działają... Żeby jeden drugiego nie krzywdził, nie przeszkadzał, nie dokuczał... Żeby świadczył przysługi, pomagał, opiekował się, pilnował porządku i praworządności..."

Janusz Korczak - pedagog, pisarzDziałalność samorządu szkolnego ma bogatą tradycję. Jego obecność w życiu szkoły zaznacza się przede wszystkim poprzez:


        dbanie o porządek w budynku i obejściu szkoły
        dbanie o porządek w szatniach
        pomoc koleżeńska
        zwracanie uwagi na zmianę obuwia
        organizację dyskotek i zabaw
        organizację konkursów i imprez szkolnych

Praca samorządu kształtuje poczucie współodpowiedzialności za sprawy szkoły. Uczniowie stają się w ten sposób współgospodarzami. Ponadto zdobywają i doskonalą wiele cennych umiejętności, takich jak: umiejętność współdziałania, organizacji pracy oraz autoprezentacji. Stają się pewniejsi siebie, bardziej aktywni i samodzielni.               powrót do strony głównej


©Laski 2008