Szkoła św. Maksymiliana
w Laskach
05-080 Izabelin
ul. Brzozowa 75
tel. +48 (22) 75 23 178


Nasza Szkoła

Historia

Nasz Patron

Tradycje

Nauczyciele

Samorząd

Aktualności

Absolwenci

Gazetka szkolna

Kontakt

 
ABSOLWENCI NASZEJ SZKOŁY:


Absolwent Szkoły Św. Maksymiliana to człowiek "wyposażony" w wiedzę, sprawności i umiejętności niezbędne w dorosłym życiu.

Podstawy języka angielskiego, obsługa komputera, wiedza teoretyczna i praktyczna z nauki zawodu to tylko przykładowe elementy wiedzy, które powinien opanować nasz uczeń. Samodzielne i bezpieczne poruszanie się, rehabilitacja ruchowa, umiejętność samoobsługi, sprawności kulinarne pozwalają absolwentowi na dużą niezależność w realizacji swoich życiowych aspiracji. Rozwój zainteresowań poprzez udział w zajęciach z muzyki, plastyki, gry na instrumentach pomaga naszemu absolwentowi żyć ciekawie i twórczo. Udział w zajęciach grupowych, wyrabianie cech społecznych mają decydujący wpływ na aktywność w społecznościach lokalnych (kołach parafialnych, klubach, terenowych oddziałach PZN). Pływanie na basenie, jazda konna, wycieczki rowerowe i piesze oprócz funkcji zdrowotnych w życiu dorosłym mogą stać się pomysłem na ciekawe życie.

Nasi uczniowie po ukończeniu szkoły wybierają dalszą drogę swojego życia.

są uczestnikami warsztatów terapii zajęciowej

rozwijają swoje pasje i zainteresowania, działając m in. w kołach parafialnych, oddziałach PZN

kontynuują naukę, np. w liceach uzupełniających

realizują się poprzez twórczość artystyczną (plastyczną, muzyczną, rzeźbiarską, fotograficzną)

są cenionymi pracownikami lub wolontariuszami

Najważniejszą "perłą" znalezioną przez niewidomego w Laskach ma być życie wiarą. Na niej trzeba będzie budować swoje dorosłe życie. Nasz absolwent opuszczając szkołę czy internat, sam musi stawiać czoła różnym przeciwnościom. Dlatego ważnym aspektem w jego formacji duchowej jest przeżywanie codzienności w duchu wiary i miłości. Chcielibyśmy, aby niewidomi stawali się "apostołami wśród widzących". Dać niewidomym zrozumienie ich posłannictwa, jest zadaniem Dzieła Lasek, które służy "tajemnicy niezasłużonego bólu".

Wśród naszych absolwentów szczególnie wyróżnili się:

            Tomek Grzyb

            Andrzej Haba

            Michał Jachimski

            Róża Ramolla

            Jerzy Ratyński

            Dawid Wasilewski               powrót do strony głównej


©Laski 2008