Szanowni Rodzice!

W skład Szkoły św. Maksymiliana wchodzą następujące placówki:

- szkoła podstawowa,
- szkoła przysposabiająca do pracy.

Nasza szkoła jest przygotowana do kształcenia i rehabilitacji uczniów niewidomych i słabowidzących z niepełnosprawnoœcią intelektualną na poziomie lekkim, umiarkowanym i znacznym. Szkoła jest również dostosowana do potrzeb uczniów niepełnosprawnych ruchowo.

W naszych placówkach pod kierunkiem specjalistów uczeń może się kształcić od 6 do 23 roku życia. System tego typu stwarza uczniowi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi największe szanse rozwoju.

Kandydat do naszej szkoły musi posiadać orzeczenie do kształcenia specjalnego wystawione przez poradnie psychologiczno-pedagogiczną.

Szczegółowe informacje otrzymacie Państwo w:
- Biurze Szkolnym tel. 22 75 23 101
- Szkole św. Maksymiliana tel.22 75 178, tel. kom.668836979