Szkoła św. Maksymiliana
w Laskach
05-080 Izabelin
ul. Brzozowa 75
tel. +48 (22) 75 23 178

Rekrutacja

Nasza Szkoła

Historia

Nasz Patron

Tradycje

Nauczyciele

Samorząd

Aktualności

Absolwenci

Gazetka szkolna

Podpałka ekologiczna

Kontakt

 W Szkole Świętego Maksymiliana znajdują się: Szkoła Podstawowa, Gimnazjum, Zasadnicza Szkoła Zawodowa oraz Szkoła Przysposabiająca do Pracy.

Do szkół tych są przyjmowani uczniowie niewidomi i słabo widzący z trudnościami w uczeniu się, wymagający zindywidualizowanych metod pracy.

Korzystając z rozwiniętej bazy dydaktycznej Ośrodka i Szkoły stwarzamy każdemu uczniowi możliwości wszechstronnego rozwoju.

W Szkole Świętego Maksymiliana panuje wśród uczniów i nauczycieli ciepła, życzliwa i rodzinna atmosfera sprzyjająca nauce, rozwojowi talentów i zainteresowań.

W ramach zajęć szkolnych prowadzone są lekcje języka angielskiego, informatyki oraz przedmiotów ogólnokształcących. Realizowany jest również rozszerzony program plastyki i muzyki nauczany w oparciu o programy autorskie.

Szkoła zatrudnia psychologa, logopedę, nauczyciela rewalidacji indywidualnej, orientacji przestrzennej oraz rehabilitantów ruchu i wzroku. Zajęcia ruchowe odbywają się na basenie i sali rehabilitacyjnej. Uczniowie mogą korzystać z hipoterapii i dodatkowych zajęć muzycznych.

Wychowanie religijne, zgodnie z założeniem Założycielki - Sługi Bożej ociemniałej Matki Elżbiety Róży Czackiej, jest podstawowym elementem pracy dydaktycznej i wychowawczej.   więcej...


       Na terenie naszej szkoły znajdują się:

         klasopracownie             pracownie nauki zawodu
         gabinet psychologa                    - pracownia wikliniarz - plecionkarz
         gabinet logopedy                    - pracownia ceramiki
         pracownia komputerowa                    - pracownia drewna
         rehabilitacja                    - pracownia szczotek
         internat                    - pracownia ogrodnictwa
         boisko szkolne                    - pracownia tkactwa
         teren rekreacyjny                    - pracownia metalu

©Laski 2008